17.06.2024

Narva Täiskasvanute Kool kuulutab välja konkursi vabadele ametikohtadele 2024.-2025. õppeaastaks

 • eesti keele õpetaja (õpetamine eesti keeles) 2,0 ametikohta;
 • füüsika õpetaja (õpetamine eesti keeles) 0,5 ametikohta;
 • matemaatika õpetaja (õpetamine vene keeles) 1,0 ametikoht;
 • psühholoog 1,0 ametikoht;
 • infotehnoloog 1,0 ametikoht;
 • raamatukoguhoidja 1,0 ametikoht;

Nõutav kvalifikatsioon:

 • kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3).

Nõutav eesti  keeleoskuse tase vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele

 • õpetamine eesti keeles-eesti keele oskus C1-tasemel
 • õpetamine vene keeles-eesti keele oskus B2 tasemel
 • psühholoog-eesti keele oskus C1 tasemel
 • infotehnoloog, raamatukoguhoidja-eesti keele oskus vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määrusele nr.84

Tööle asumise aeg- aates 01.09.2024

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

CV; isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid esitada hiljemalt 21.08.2024. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (märgusõnaga "Konkurss").

Vestlusvooru täpse aja teatame telefoni teel.

Lisainformatsioon:
tel: 3592659
E-post: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

12.02.2024

Narva Täiskasvanute Kool kuulutab välja konkursi vabadele ametikohtadele 2023-2024, 2024-2025 õppeaastaks

Õpetamine eesti  keeles:

 • eesti keele õpetaja 2,0 ametikohta;
 • füüsika õpetaja 0,5 ametikohta;
 • muusikaõpetaja 0,5 ametikohta;

Nõutav kvalifikatsioon:

kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3).

Tööleasumise nii kiiresti kui on võimalik

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

CV; isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia C1-tasemel; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid esitada hiljemalt 18.03.2024. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (märgusõnaga "Konkurss").

Vestlusvoor toimub koolis aadressil  Kerese 22. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. 

Lisainformatsioon:

tel: 3592659

E-post: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

05.09.2023

Narva Täiskasvanute Kool kuulutab välja konkursi vabadele ametikohtadele 2023-2024 õppeaastaks

Õpetamine eesti  keeles:

 • eesti keele õpetaja 2,0 ametikohta;
 • füüsika õpetaja 0,5 ametikohta;
 • inglise keele õpetaja 0,5 ametikohta;
 • muusikaõpetaja 0,5 ametikohta;

Nõutav kvalifikatsioon:

kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3).

Tööleasumise nii kiiresti kui on võimalik

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

CV; isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia C1-tasemel; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid esitada hiljemalt 18.09.2023. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (märgusõnaga "Konkurss").

Vestlusvoor toimub koolis aadressil  Kerese 22. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. 

Lisainformatsioon:

tel: 3592659

E-post: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

29.06.2023

Narva Täiskasvanute Kool kuulutab välja konkursi vabadele ametikohtadele 2023-2024 õppeaastaks

Tööleasumise aeg 01.08.2023 

 • arendusjuht 0,25 ametikohta, eesti keele tasemeeksami tunnistus C1-tasemel

 Dokumendid esitada hiljemalt 27.07.2023. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (märgusõnaga „Konkurss“).

 Tööleasumise aeg 01.09.2023 

 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 0,5 ametikohta; õpetamine eesti keeles, eesti keele tasemeeksami tunnistus C1-tasemel
 • eesti keele õpetaja 1,0 ametikoht; õpetamine eesti keeles, eesti keele tasemeeksami tunnistus C1-tasemel

Dokumendid esitada hiljemalt 18.08.2023. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (märgusõnaga „Konkurss“).

Nõutav kvalifikatsioon:

kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

CV; isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia , konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Vestlusvoor toimub koolis aadressil  Kerese 22. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel. 

Lisainformatsioon:

tel: 3592659

E-post: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

20.06.2023

Narva Täiskasvanute Kool kuulutab välja konkursi vabale ametikohale:

 • geograafia õpetaja 0,5 ametikohta; õpetamine eesti keeles, eesti keele tasemeeksami tunnistus C1-tasemel
 • muusika õpetaja 0,5 ametikohta; õpetamine eesti keeles, eesti keele tasemeeksami tunnistus C1-tasemel
 • huvijuht 0,5 ametikohta, eesti keele tasemeeksami tunnistus C1-tasemel
 • vene keele õpetaja 0,5 ametikohta, eesti keele tasemeeksami tunnistus B2-tasemel
 • matemaatika õpetaja 1,0 ametikoht, eesti keele tasemeeksami tunnistus B2-tasemel

Tööleasumise aeg 01.09.2023

Nõutav kvalifikatsioon:
kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 4).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV; isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia , konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid esitada hiljemalt 18.08.2023. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (märgusõnaga „Konkurss“).

Vestlusvoor toimub aadressil Kerese 22, direktori kabinet. Vestlusvooru täpse ajast informeerime telefoni teel.

Lisainformatsioon:
tel: +372 35 92659
E-post: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.