Narva projektid

Hea Narva linna elanik!

Narva linn on koostamas tegevuskava, kuidas kaasata linna elanikke läbimõeldult ja tulemuslikult linna arengut puudutavate oluliste eelnõude, dokumentide ja otsuste ettevalmistamisse. Narva linna jaoks on oluline kuulda iga linnaelaniku arvamust ja seisukohta enne oluliste otsuste tegemist, näiteks detailplaneeringute menetlemise, uute hoonete ehituste, tänavate rekonstrueerimise, jäätmekäitluse korralduse ja muudel sarnastel teemadel.

Kutsume üles kõiki linnaelanikke vastama küsimustikule, toomaks välja oma senise hinnangu kaasamise sisule ja korraldusele Narva linnas ning ütlemaks välja oma arvamuse, mida ja kuidas tuleks lähiaastatel veel täiendavalt kaasamise osas teha.

Anonüümse küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10-15- minutit ja aitab kaasa õigete valikute ja heade otsuste tegemisele, mis mõjutavad linna aastaid! Palume Teil vastata küsimustikule hiljemalt 16.aprilliks 2023.a, kas:

 • paberankeedil, mille saate täitmiseks ja tagastada järgmistes kohtades:
  • Narva Turismiinfokeskus (Peetri plats 3)
  • Linnavalitsuse valvelaud (Peetri 5)
  • Narva Keskraamatukogu (Malmi 8)
  • Narva Rahvaste Maja (Kreenholmi 25)
  • Astri Keskuse infolaud
  • Fama Keskuse infolaud
  • Narva Spordikeskus (Rakvere 22)
  • Narva Loomemaja (Partisani 2)
  • Narva Sotsiaalabiamet (Malmi 5a)

või

 • veebi teel, 

Narva Linnavalitsuse nimel

linnapea Katri Raik