Kooli dokumendid

2022.-2023. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2023/2024. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2022/2023. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid 
09.2023.a 10.2023.a 11.2023.a 12.2023.a
Narva Täiskasvanute Kooli päevakava

Eestvedamine ja juhtimine

Personalijuhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressursside juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess