Kooli dokumendid

2023.-2024. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2023/2024. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2022/2023. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid 
09.2023.a 10.2023.a 11.2023.a 12.2023.a 01.2024.a 02.2024.a 03.2024.a 04.2024.a 05.2024.a 06.2024.a
Narva Täiskasvanute Kooli päevakava
Narva Täiskasvanute Kooli dokumentide register
Alates 1. jaanuarist 2024 tagatakse juurdepääs Narva Täisksvanute Kooli registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri avaliku vaade kaudu. Narva Täisksvanute Kooli dokumentide otsimiseks tuleb otsinguväljas “Üksus” valida asutuse nimetuse. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Eestvedamine ja juhtimine

Personalijuhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressursside juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess